Informasi

Apabila terdapat kesulitan dapat hubungi kami  (jbkr.uniskamab@gmail.com / 0878-1071-0881)

Prosedur Penerbitan Jurnal

 

Setiap Naskah yang dikirimkan ke JBKR akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

  1. Tahap Penyerahan Naskah oleh Penulis (paling lambat 1 bulan dari jadwal penerbitan untuk Fast Review dan 2 bulan dari jadwal penerbitan untuk Common Review)
  2. Tahap Tinjauan Awal oleh Editor (1 bulan)
  3. Tahap Review oleh Mitra Bestari (1-2 bulan)
  4. Tahap Revisi Naskah oleh Penulis dan Tinjauan Hasil Revisi oleh Editor
  5. Pemberitahuan Penerimaan Naskah dan Pembayaran Article Processing Charge (LoA dapat dikeluarkan setelah tahap ini)
  6. Tahap Editing (3-4 minggu)
  7. Tahap Penerbitan (Di minggu ke-4 pada bulan jadwal terbit) 

Kecepatan penerbitan jurnal sangat bergantung pada kesediaan penulis dalam menindaklanjuti hasil review dari Mitra Bestari (Reviewer)

 
Dikirimkan: 2018-01-29 Lebih Lanjut...