Vol 1, No 1 (2014)

DOI: http://dx.doi.org/10.31602/al-kalam.v1i1

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## PDF PDF PDF PDF PDF

Daftar Isi

Komunikasi Bisnis Manajemen

Ahlidah Ahlidah, M. Yunus Jarmie, Zain Noktah Aslie
PDF
1-16
Abdul Wahab Syahrani, M. Ma'ruf Abdullah, Rahmi Widyanti
PDF
17-33
H.Aqil Rachmatullah, Nina Widiyawati, Deli Anhar
PDF
34-46
Agus Mulyana, Artini Suparmo, Deli Anhar
PDF
47-70
Aquarini aquarini, Artini Suparmo, Deli Anhar
PDF
71-87